Intobalance scan

Intobalance scan

Een nieuwe technologie die snel en nauwkeurig de sleutelelementen in ons lichaam analyseert die onze gezondheid en levensduur beïnvloeden, en die kunnen onthullen waarom we ziek, moe of chronisch ongezond zijn. Laat je scannen door één van onze specialisten.

De scan heeft een prijs van €99,95 inclusief een uitgebreide rapportage van de resultaten en bevindingen.

Hoe werkt oligo techniek?

De Oligoscan technologie maakt gebruik van de wetenschap van spectrofotometrie, een analytische methodologie die het absorptieniveau of ‘optische dichtheid’ van een specifieke chemische of minerale stof meet. De technologie wordt gebruikt in talrijke wetenschappelijke en industriële processen zoals astrofysica, farmacie, milieu-analyse, chemische engineering, voedselverwerking en ingrediëntenanalyse.

Wilt u zich op uw best voelen, functioneren en er op uw best uitzien?

Het Oligoscan apparaat maakt gebruik van een innovatieve en revolutionaire technologie om mineralen, sporenelementen en zware metalen te controleren, en biedt de snelste turn around resultaten ter wereld. De pijnloze, niet-invasieve test vereist niet de traditioneel gebruikte maar nu verouderde urine-, haar- of bloedmonsters. Deze methoden zijn nuttig, maar hebben veel nadelen, omdat ze alleen testen wat wordt uitgescheiden, of wat er op dat moment in het bloed circuleert. Ze zijn niet nauwkeurig voor mineralen en zware metalen die zich binnen de cel bevinden (intracellulaire belasting). Bovendien kunnen alle chelaat- of challenge-agentia (DMSA, DMPS, EDTA, enz.) hard zijn voor de nieren, en zijn ze bevooroordeeld voor bepaalde mineralen, vooral lood en/of kwik. Je hebt het hele plaatje nodig, niet slechts een paar. Het Oligoscan-apparaat wordt voorzichtig op uw hand geplaatst in een belangrijke 4-puntsvolgorde en verzamelt gegevens die worden verwerkt in de nieuwe software OLIGOLAB.

OLIGOLAB nieuwe software metabole zoekmachine kan resultaten interpreteren die kunnen worden afgedrukt of  worden gemaild in seconden! Het bepaalt ook oxidatieve stress (overmatige celschade en veroudering) en belangrijke mineraal verhoudingen. De informatie stelt behandelaars in staat om nauwkeurig te analyseren en onbalans, tekort, of toxiciteit van mineralen of zware metalen in de cellen vast te stellen. Het biedt uiterste precisie bij het ontwikkelen van therapeutische suggesties of geïndividualiseerde behandelingsopties.

Hoe werkt het?

De Oligoscan technologie maakt gebruik van de wetenschap van spectrofotometrie, een analytische methodologie die het absorptieniveau of ‘optische dichtheid’ van een specifieke chemische of minerale stof meet.  De technologie wordt gebruikt in talrijke wetenschappelijke en industriële processen zoals astrofysica, farmacie, milieu-analyse, chemische engineering, voedselverwerking en ingrediënten analyse. Het basisprincipe is dat elk type verbinding, ongeacht of deze chemisch of mineraal van aard is, licht (elektromagnetische straling) absorbeert, uitzendt of reflecteert in een specifiek golflengtebereik. Het Oligoscan-apparaat wordt eenvoudig op de hand geplaatst en ontvangt en registreert vitale informatie in enkele seconden.

OLIGOLAB is een metabole zoekmachine die de metingen van Oligoscan en andere weefselscanners kan interpreteren en zo fungeert als fotobiologische weefselbiopsie die uw arts een klinische waarde geeft aan uw metingen.

Kan iedereen zich laten testen?

Er zijn tegenwoordig veel metabolische en voedingstesten. Veel mensen vragen zich af: waarom een weefselmineralenanalyse? Laten we enkele dwingende redenen voor het gebruik van de weefselmineraaltest bekijken.

Waarom laten testen op mineralen?

Mineralen spelen een integrale rol in de vele intra- en extracellulaire functies van het lichaam. Hun aanwezigheid is essentieel voor alle enzymen, hormonen, eiwitten en andere biochemische activiteiten. Andere rollen van mineralen zijn die van katalysator, facilitator of inhibitor van duizenden kritieke enzymen die de meeste lichaamsfuncties controleren. Mineralen vormen ook de basis voor het osmotisch evenwicht in het lichaam en voor de zuur-baseregeling.

De status van de mineralen kan snel informatie verschaffen over de endocriene, spijsverterings-, cardiovasculaire en andere lichaamssystemen. Het is bekend dat een tekort aan mineralen verband houdt met disfuncties van kritieke lichaamssystemen. Magnesium is bijvoorbeeld essentieel voor het hart- en vaatstelsel. Zink is essentieel voor het immuunsysteem. Mangaan, chroom en zink zijn essentieel voor de bloedsuikerregulatie.

Mineraaltekorten behoren tot de meest voorkomende en ernstige voedingstekorten in onze bevolking. Uitgeputte bodems leveren voedsel op dat arm is aan mineralen. Raffinage en verwerking van veel voedingsmiddelen verlagen het mineralengehalte nog verder. Fysieke en emotionele stress, veroudering, zwangerschap en het gebruik van voorgeschreven geneesmiddelen verhogen de behoefte van het lichaam aan bepaalde mineralen. Al deze factoren samen leiden tot grote tekorten aan mineralen bij een groot deel van de bevolking. Bovendien worden de meeste kinderen tegenwoordig geboren met een tekort aan essentiële mineralen en met verhoogde gehaltes aan toxische metalen als gevolg van een verstoord evenwicht bij hun ouders. Mineraalanalyses kunnen deze onevenwichtigheden aan het licht brengen en helpen corrigeren. Mineralen zijn relatief gemakkelijk en goedkoop nauwkeurig en betrouwbaar te meten. Het meten van vitaminen, hormonen en andere factoren in het lichaam is daarentegen vaak kostbaarder en minder nauwkeurig.

Van giftige metalen is bekend dat ze veel lichaamssystemen en orgaanfuncties aantasten. Analyse van weefselmineralen zou zeer waardevol zijn als het alleen zou worden gebruikt om vergiftiging door zware metalen op te sporen. Toxiciteit met zware metalen is wereldwijd het op één na meest voorkomende milieuprobleem. Weefselonderzoek kan echter veel meer doen dan zware metalen opsporen. Het kan vaak ook de oorzaken van hun accumulatie aan het licht brengen en een leidraad bieden voor het opzetten van een metabolisch programma om de toxische metalen te verwijderen. Ophoping van cadmium en koper houdt bijvoorbeeld vaak verband met een zinktekort. Ophoping van koper en andere toxische metalen zijn vaak te wijten aan bijnieruitputting. Door deze oorzaken te begrijpen, kan de correctie sneller en effectiever zijn. Het lichaam slaat vaak toxische metalen op en voorkomt dat vitale mineralen verloren gaan. Het lichaam handelt om de bloedmineraalspiegels normaal te houden ten koste van de weefsels. Als er bijvoorbeeld een tekort aan calcium in het lichaam is, zal calcium aan de botten en andere weefsels worden onttrokken, zodat het niveau in het bloed normaal zal blijven. De weefsels worden in wezen van mineralen beroofd om het bloedgehalte te beschermen. Daarom komen tekorten veel eerder aan het licht in de weefsels, zoals het haar of de huid, dan in het bloed of zelfs de urine. Tekorten in de weefsels kunnen een ”vroeg waarschuwingssysteem” zijn voor tekorten in het lichaam. Ook worden toxische metalen vaak in weefsels aangetoond voordat ze in het bloed verschijnen.

De weefsels geven een overzicht van de recente metabolische activiteit. In tegenstelling tot bloed of urine is het een lange-termijnverslag, niet een verslag van het exacte moment van de test. Soms, bijvoorbeeld in acute noodgevallen, is het belangrijk de onmiddellijke biochemische toestand van het lichaam te kennen. Dit is waar bloed- en urinetests uitblinken. Kortstondige bevindingen kunnen echter onderliggende chronische patronen
verhullen die tot ziekte leiden. Dit is waar weefselmineralenonderzoek zo waardevol is.

Mineraalanalyse is een voorspellende en preventieve test. Weefselanalyse is een uitstekend voorspellend en preventief instrument, omdat het een langetermijn verslag oplevert en vroegtijdige opsporing mogelijk maakt. De meeste gezondheidsaandoeningen zijn het gevolg van onevenwichtigheden die zich pas na jaren ontwikkelen. Zelfs een verkoudheid treedt pas op als het terrein of de toestand van het lichaam de gelegenheid biedt om zich te manifesteren. Weefselanalyse kan helpen om de toestand van het lichaam aan het licht te brengen waardoor ziekte zich kan ontwikkelen. Er zijn maar weinig dergelijke tests die zoveel voorspellende en preventieve informatie bieden tegen zulke redelijke kosten.

Waarom wordt weefselonderzoek niet vaker gebruikt?

De belangrijkste reden is dat de test niet eenvoudig te interpreteren is. Er zit zoveel informatie in de metingen, dat je het moet sorteren om het zinvol te maken. Een mineraalgehalte kan te wijten zijn aan een teveel of een tekort in het lichaam, een eliminatie van het mineraal door de weefsels, een compensatie voor een ander
mineraalgehalte, een verdringing van een mineraal door een ander mineraal, een omgevingsfactor of zelfs een emotionele factor die het fysieke lichaam beïnvloedt.

De meeste laboratoria voor mineraalanalyse bieden weinig hulp bij de complexe interpretatie van de test.

MenuHomeProducten

Deze website slaat gegevens op zoals cookies om essentiële sitefunctionaliteit en analyse. U kunt uw instellingen hiernaast accepteren of afwijzen. U kunt deze banner sluiten om verder te gaan met alleen essentiële cookies.

Hulp nodig? Whatsapp ons